Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
16.07.2020
Kolekce 100th Anniversary
Vyšla nová kolekce reklamních předmětů ke stému výročí od založení od značky Mazda. Více zde: Kolekce 100th Anniversary číst celé
Zobrazit všechny novinky
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní a dodací podmínky

platné od 04.02.2012 pro www.mazdashop.cz provozovaný společností Wágnerová s.r.o., IČ 47252081, Černokostelecká 2015/87, Praha 100 00, vedenou u MS v Praze v oddíle C, vložce 170862.
Veškeré objednávky přijaté přes internetové rozhraní (tj. nákupní košík), elektronickou formou na emailovou adresu (případně SMS), doručené písemně na naši poštovní adresu, či přijaté telefonicky nebo faxem jsou považovány za závazné, nejsou-li stornovány ještě v den objednání.
Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s kompletním zněním Obchodních podmínek platných pro internetový obchod www.mazdashop.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky.
S každou dodávkou (případně při osobním převzetí) je automaticky odeslán daňový doklad, který zároveň slouží jako dodací a záruční list.
Prezentované akce platí do vyprodání zásob, případně do uvedeného data.
Telefonní linky jsou zpoplatněny běžným tarifem, mobilní telefony dle tarifu Vašeho poskytovatele.

Možnosti objednávky na mazdashop.cz
- přes www rozhraní (košík) - standardní způsob
- elektronickou poštou (e-mail)
- telefonicky nebo faxem
- písemně na naši adresu

Náležitosti řádné objednávky (vyžadováno pouze při objednávce, která nejde přes webové rozhraní)
Každá objednávka realizovaná jiným způsobem než přes nákupní košík a webové rozhraní musí splňovat určité minimální náležitosti důležité pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

Neregistrovaní uživatele musejí uvést minimálně tyto údaje:

• iniciály objednavatele (jméno a příjmení, případně název kupujícího a jeho IČ v případě firmy)
• přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná)
• jeden funkční kontakt (telefon, mail nebo e-mail)
• přesný název zboží
• počet kusů, barvu a velikost
• požadovaný způsob dopravy a úhrady zboží

Registrovaní uživatelé musí uvést minimálně tyto údaje:

• registrační číslo nebo přihlašovací jméno
• přesný název zboží
• počet kusů, barvu a velikost
• požadovaný způsob dopravy a úhrady zboží

Ověření a zrušení objednávky

Prodejce si vyhrazuje možnost telefonicky ověřit platnost objednávky. Objednávka realizovaná jedním z výše uvedených způsobů je považována za závaznou, není-li stronována prostřednictvím webového rozhraní, případně telefonicky nebo e-mailem, ještě týž den.

Zrušení objednávky ze strany prodejce

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto odůvodněných případech:

• zboží se již nevyrábí nebo nedodává
• výrazným způsobem se změnila cena

V případě, že by taková situace skutečně nastala, se zavazujeme, že Vás budeme neprodleně kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, a následně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky, ...). Pokud jste již za objednané zboží zálohově zaplatili (např. převodem z účtu) a výsledná částka za zbývající část objednávky bude nižší než částka celkem zaplacená, budou peníze převedeny zpět na Váš účet do 5 pracovních dnů. V případě, že částka za pozměněnou objednávku bude vyšší než částka zaplacená, bude Vám takto vzniklý rozdíl dán k úhradě.

Částečné vyřízení objednávky

Pokud nastane situace, kdy z vaší objednávky některá nebo některé z položek nebudou skladem,
zašleme vám alespoň tu nebo ty položky, které jsou okamžitě k dispozici.
V případě, že souhrnná hodnota celé objednávky přesahovala částku, při které byste již neplatili poštovné dle ceníku dopravy, potom při rozdělení objednávky a hodnotě kterékoli její části nižší než částka výše uvedená nebudete hradit žádné poštovné u žádné ze zásilek.
Jestliže souhrnná hodnota celé objednávky nepřesahovala částku, při které byste již neplatili poštovné dle ceníku dopravy, a poštovné by tedy bylo účtováno, potom při rozdělení objednávky budete hradit poštovné pouze jednou, tj. stejně jako by tomu bylo při vyřízení kompletní objednávky.

Stornování objednávky ze strany kupujícího

Kupující může objednávku stornovat ještě před její expedicí. Stornovat objednávku lze buď prostřednictvím naší informační linky.
Zrušení objednávky ze strany kupujícího - odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu)
Storno objednávky ze strany kupujícího
V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 má každý zákazník právo odstoupit od
smlouvy do 14 dní od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Rozhodnete-li se pro odstoupení v
této lhůtě, prosíme Vás o dodržení všech níže uvedených podmínek:

1. zboží nesmí být použito
2. zboží musí být v originálním obalu (nepopisujte obal a nelepte na něj nic) a kompletní
(včetně příslušenství, návodu, produktů, které byly dodány se zbožím za 1 Kč, atd.)
3. zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno
4. společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také originál daňového dokladu (faktury)
5. poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vracené zboží by mělo
být při přepravě pojištěno
6. zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nemůže být z naší strany přijata!!!

Při uplatnění na výměnu nebo vrácení bez udání důvodu je třeba uplatnit následující postup:

1. Zákazník nejprve vyplní reklamační protokol, který najde ve složce "vše o nákupu" v sekci obchodní podmínky. Tento protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace.
2. Vyplněný protokol je třeba vytisknout a opatřit podpisem.
3. Protokol musí být vložen do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží. Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku během přepravy (včetně obalu výrobku!).
4. Požadavek je zpravidla vyřízen do 5 pracovních dnů od přijetí zboží.

Při současném splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám plnou kupní cenu zašleme převodem na Váš bankovní účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Číslo účtu uvádějte kompletní, včetně pomlček. Peníze nevracíme složenkou!

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět.

Změny dokladů

Po odeslání objednávky není možné změnit údaje uvedené na faktuře, především pak změnit dodavatele na z fyzické osoby na právnickou osobu nebo na podnikající fyzickou osobu (s IČ).
Prodávající si vyhrazuje právo změnu údajů na faktuře provést za poplatek dle platného ceníku.

Dodací lhůta

Standardní dodací lhůta je 5 pracovních dní ode dne přijetí objednávky. Není-li zboží momentálně skladem, bude vyřízení objednávky trvat déle. V takovém případě bude zákazník telefonicky nebo e-mailem kontaktován a následně mu bude sdělen předpokládaný termín expedice zboží. Zákazník má právo zrušit objednávku daného zboží bez udání důvodu.

Řešení sporů

Veškeré majetkové spory vzniklé na základě těchto obchodních podmínek a/nebo v souvislosti s ní se strany zavazují řešit v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, před jediným rozhodcem, a to dle Rozhodčího řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení, vydaných Registrem rozhodců ČR, s.r.o., IČ: 277 38 108, se sídlem Brno, Merhautova 1024/155, PSČ: 613 00 a zveřejněných na internetových stránkách Registru rozhodců ČR, s.r.o. na adrese www.registrrozhodcu.cz. Strany výslovně prohlašují, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámily s výše uvedenými dokumenty vydanými Registrem rozhodců ČR, s.r.o.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Platnost obchodních podmínek

Uvedené obchodní podmínky se vztahují výhradně na kupní smlouvy uzavřené s fyzickými nepodnikajícími osobami (bez uvedení IČ na faktuře). Kupní smlouvy uzavřené s ostatními subjekty (právnické osoby a podnikatelé) se řídí Obchodním zákoníkem.

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka.
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta

Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Reklamaci nelze podat telefonicky. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. Za vyřízení reklamace je odpovědný pracovník určený prodejcem, jehož jméno lze zjistit ze stránek prodejce. V případě problémů s reklamací můžete kontaktovat, kteréhokoliv zástupce provozovatele uvedeného na kontaktní stránce.

Postup uplatnění reklamace

Při uplatnění reklamce je třeba uplatnit následující postup:

1. Zákazník nejprve vyplní reklamační protokol, který najdete v podsekci obchodních podmínek. Tento protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace. Do protokolu uveďte závadu co nejpodrobněji, případně můžete připojit nákres na již vytištěný protokol.
2. V protokolu uveďte i číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné.
3. Vyplněný protokol je třeba vytisknout a opatřit podpisem.
4. Protokol musí být vložen do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží. Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku běhěm přepravy (včetně obalu výrobku!).
5. Zboží je třeba poslat vždy kompletní – nelze poslat jen jeho část.
6. Zboží odesílejte na adresu :

Wágnerová s.r.o.
Mazdashop.cz
Kpt. Jaroše 359
390 03 Tábor

Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět. Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba (např. zbožíznalec), který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši. Finanční obnos zašleme převodem na bankovní účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od vyřízení reklamace. Číslo účtu uvádějte kompletní, včetně pomlček. Peníze nevracíme složenkou!
O výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat ve lhůtě do 30 dní od přijetí zboží - telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím administračního rozhraní.

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.